loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Filippijnen: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Filippijnen: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Filippijnen: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen:
Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/filippijnen/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Filippijnen: <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Filippijnen: Verderop moet u <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: <a href='/nl/filippijnen/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Filippijnen: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.