loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Filippijnen: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Filippijnen: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Filippijnen: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor
Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/filippijnen/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor <a href='/nl/filippijnen/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/filippijnen/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Filippijnen: <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Filippijnen: Verderop moet u <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: <a href='/nl/filippijnen/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/filippijnen/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Filippijnen: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>dubbele scherpe bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele scherpe bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor <b>gevaarlijke bochten</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor gevaarlijke bochten, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/filippijnen/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/filippijnen/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Filippijnen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/filippijnen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/filippijnen/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.