loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Indonesië: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Indonesië: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Indonesië: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Indonesië: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Indonesië: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Indonesië: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Indonesië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Indonesië: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Indonesië: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Indonesië: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Indonesië: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Indonesië: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Indonesië: Verplicht pad voor motorsVerkeersbord uit Indonesië: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Indonesië: Begin van een minimumsnelheid
Verkeersbord uit Indonesië: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Indonesië: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Indonesië: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Indonesië: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Indonesië: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Indonesië: Verplichte richting van de <a href='/nl/indonesie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Indonesië: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Indonesië: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Indonesië: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Indonesië: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Indonesië: Verplichte <a href='/nl/indonesie/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Indonesië: Verplicht <a href='/nl/indonesie/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Indonesië: Verplicht <b>pad voor</b> <a href='/nl/indonesie/overzicht/motorfiets'>motors</a>.

Verplicht pad voor motors.


Verkeersbord uit Indonesië: Verplicht <a href='/nl/indonesie/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Indonesië: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.