loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Indonesië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Indonesië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Indonesië: Verkeersbord uit Indonesië: Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor voertuigen van hulpdienstenVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Indonesië: Verkeersbord uit Indonesië: Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Indonesië: Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeerVerkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een beperkt breedte
Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/indonesie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <a href='/nl/indonesie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <a href='/nl/indonesie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/indonesie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <a href='/nl/indonesie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Indonesië: <a href='/nl/indonesie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Indonesië: <a href='/nl/indonesie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/indonesie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/indonesie/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <a href='/nl/indonesie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor voertuigen van <a href='/nl/indonesie/overzicht/hulpdiensten'>hulpdiensten</a>.

Waarschuwing voor voertuigen van hulpdiensten.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <a href='/nl/indonesie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/indonesie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor een opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor het einde van <b>opgesplitste weg</b>.

Waarschuwing voor het einde van opgesplitste weg.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor <a href='/nl/indonesie/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een zijweg die wordt <b>samengevoegd</b> met de hoofdweg.

Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/indonesie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/indonesie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/indonesie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/indonesie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/indonesie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Indonesië: Waarschuwing voor een <b>beperkt breedte</b>.

Waarschuwing voor een beperkt breedte.