loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Indonesië: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Indonesië: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Indonesië: Begin van een autowegVerkeersbord uit Indonesië: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Indonesië: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Indonesië: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Indonesië: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Indonesië: Verkeersbord uit Indonesië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Indonesië: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Indonesië: Einde van de tunnel

Verkeersbord uit Indonesië: Begin van een <a href='/nl/indonesie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Indonesië: Begin van een <a href='/nl/indonesie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Indonesië: Einde van de <a href='/nl/indonesie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Indonesië: Weg met <a href='/nl/indonesie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Indonesië: <a href='/nl/indonesie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Indonesië:


Verkeersbord uit Indonesië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Indonesië: Begin van een <a href='/nl/indonesie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Indonesië: Einde van de <a href='/nl/indonesie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Einde van de tunnel.