loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Oversteekplaats voor voetgangers.Een doodlopende weg.Begin van een autoweg.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Begin van een tunnel.Einde van de tunnel.
Begin van een autoweg.

Begin van een autoweg.


Begin van een autosnelweg.

Begin van een autosnelweg.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Weg met eenrichtingsverkeer.

Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Begin van een tunnel.

Begin van een tunnel.


Einde van de tunnel.

Einde van de tunnel.