loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Begin van een bebouwde kom.Einde van de bebouwde kom.Oversteekplaats voor voetgangers.Informatie over de richtingen van het kruispunt.Informatie over de bestemming van de oprit.Begin van een autoweg.Einde van de autoweg.Gewijzigde richtingen van de rijstroken.Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Einde van een rijstrook.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Begin van een nieuwe rijstrook.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Weg met eenrichtingsverkeer.Einde van de weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Begin van een parkeerzone.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Begin van een voorrangsweg.Einde van de voorrangsweg.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Curve van de hoofdweg.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Nationale maximumsnelheden.Adviessnelheid.
Begin van een bebouwde kom.

Begin van een bebouwde kom.


Einde van de bebouwde kom.

Einde van de bebouwde kom.


Oversteekplaats voor voetgangers.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Informatie over de bestemming van de oprit.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Begin van een autoweg.

Begin van een autoweg.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Gewijzigde richtingen van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Begin van een nieuwe rijstrook.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Begin van een autosnelweg.

Begin van een autosnelweg.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Weg met eenrichtingsverkeer.

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer.

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer.


Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Begin van een parkeerzone.

Begin van een parkeerzone.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Einde van de voetgangerszone.

Einde van de voetgangerszone.


Begin van een voorrangsweg.

Begin van een voorrangsweg.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Begin van een woonerf.

Begin van een woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.