loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Oekraïne: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Oekraïne: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Oekraïne: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een autowegVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de autowegVerkeersbord uit Oekraïne: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Oekraïne: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Oekraïne: Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Oekraïne: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Oekraïne: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Oekraïne: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Oekraïne: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Oekraïne: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Oekraïne: Adviessnelheid
Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/oversteekplaats'>Oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/oekraine/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Oekraïne: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/oekraine/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Oekraïne: Informatie over de bestemming van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/oprit'>oprit</a>.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Oekraïne: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <b>gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Oekraïne: Overzicht van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Oekraïne: Overzicht van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/oekraine/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Oekraïne: Weg met <a href='/nl/oekraine/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de weg met <a href='/nl/oekraine/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van het <a href='/nl/oekraine/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Oekraïne: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Oekraïne: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.