loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Oekraïne: Verboden toegangVerkeersbord uit Oekraïne: Auto's verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Oekraïne: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Brommers verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Motors verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Tractors verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Oekraïne: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Oekraïne: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Oekraïne: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Oekraïne: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Oekraïne: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Oekraïne: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Oekraïne: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/oekraine/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/oekraine/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Minder <a href='/nl/oekraine/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Gebruik van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van het <a href='/nl/oekraine/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/oekraine/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van het <a href='/nl/oekraine/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/oekraine/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/oekraine/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/oekraine/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Oekraïne: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met <a href='/nl/oekraine/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met <a href='/nl/oekraine/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met <a href='/nl/oekraine/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen met een <a href='/nl/oekraine/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: <a href='/nl/oekraine/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Oekraïne: Begin van een <a href='/nl/oekraine/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/oekraine/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Oekraïne: Einde van de <a href='/nl/oekraine/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/oekraine/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Oekraïne: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.