loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Polen: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Polen: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Polen: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Polen: Oversteekplaats voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Polen: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Polen: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Polen: Begin van een autowegVerkeersbord uit Polen: Einde van de autowegVerkeersbord uit Polen: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Polen: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Polen: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Polen: Maximumbreedte van een rijstrookVerkeersbord uit Polen: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Polen: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Polen: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Polen: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Polen: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Polen: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Polen: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Polen: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Polen: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Polen: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Polen: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Polen: Einde van de tunnel
Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.
Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/doodlopende-weg'>Doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit Polen: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/polen/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Polen: Informatie over de volgende <a href='/nl/polen/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Polen: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Polen: Einde van een <a href='/nl/polen/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/polen/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Polen: <b>Maximumbreedte</b> van een <a href='/nl/polen/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Maximumbreedte van een rijstrook.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Polen: Weg met <a href='/nl/polen/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Polen: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Polen: Einde van het <a href='/nl/polen/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Polen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Polen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Polen: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Einde van de tunnel.