loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Polen: Verboden toegangVerkeersbord uit Polen: Bussen verbodenVerkeersbord uit Polen: Auto's verbodenVerkeersbord uit Polen: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Polen: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Polen: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Polen: Brommers verbodenVerkeersbord uit Polen: Motors verbodenVerkeersbord uit Polen: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Polen: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Polen: Tractors verbodenVerkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Polen: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Polen: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Polen: Einde van het verbod om de claxon te gebruikenVerkeersbord uit Polen: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Polen: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Polen: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Polen: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Polen: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Polen: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Polen: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Polen: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Polen: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Polen: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Polen: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Polen: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Polen: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Polen: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Polen: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Polen: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Polen: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Polen: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Polen: Aanhangwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Polen: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Polen: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Polen: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Polen: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Verkeersbord uit Polen: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Polen: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Polen: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Polen: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Polen: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/fietser'>Fietsers</a> en <a href='/nl/polen/overzicht/handkar'>handkarren</a> verboden.

Fietsers en handkarren verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/fietser'>Fietsers</a>, <a href='/nl/polen/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> en <a href='/nl/polen/overzicht/tractor'>tractors</a> verboden.

Verkeersbord uit Polen: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/polen/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/polen/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/tractor'>Tractors</a> en <a href='/nl/polen/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> verboden.

Tractors en paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Polen: Gebruik van de <a href='/nl/polen/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Polen: Einde van het verbod om de <a href='/nl/polen/overzicht/claxon'>claxon</a> te gebruiken.

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Polen: Einde van het <a href='/nl/polen/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/polen/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Polen: Einde van het <a href='/nl/polen/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/polen/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/polen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/polen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Polen: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Polen: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Polen: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen met <a href='/nl/polen/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen met <a href='/nl/polen/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen met <a href='/nl/polen/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen met een <a href='/nl/polen/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Aanhangwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Polen: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Polen: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden op <b>even</b> datums.

Parkeren verboden op even datums.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden voor <a href='/nl/polen/overzicht/fietser'>fietsers</a> en <a href='/nl/polen/overzicht/bromfiets'>brommers</a>.

Parkeren verboden voor fietsers en brommers.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Polen: Begin van een <a href='/nl/polen/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/polen/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Polen: Einde van de <a href='/nl/polen/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/polen/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Polen: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.