loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Polen: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Polen: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor sneeuw of ijzelVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/polen/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/polen/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Polen: <a href='/nl/polen/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/polen/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/polen/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/polen/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a> of <a href='/nl/polen/overzicht/ijzel'>ijzel</a>.

Waarschuwing voor sneeuw of ijzel.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/polen/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor <a href='/nl/polen/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/polen/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/polen/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/polen/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/polen/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/polen/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Polen: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.