loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Roemenië: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Roemenië: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Roemenië: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een autowegVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de autowegVerkeersbord uit Roemenië: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Roemenië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Roemenië: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Roemenië: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Roemenië: Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Roemenië: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Roemenië: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Roemenië: Verkeersbord uit Roemenië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Roemenië: TrajectcontroleVerkeersbord uit Roemenië: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Roemenië: AdviessnelheidVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de tunnel
Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/oversteekplaats'>Oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Roemenië: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Roemenië: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Roemenië: Overzicht van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Roemenië: Weg met <a href='/nl/roemenie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Roemenië: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van het <a href='/nl/roemenie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Roemenië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Roemenië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Roemenië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/trajectcontrole'>Trajectcontrole</a>.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Einde van de tunnel.