loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Roemenië: Verboden toegangVerkeersbord uit Roemenië: Bussen verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Auto's verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Roemenië: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Brommers verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Motors verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Verkeersbord uit Roemenië: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Tractors verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Roemenië: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Roemenië: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Verkeersbord uit Roemenië: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Roemenië: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Verkeersbord uit Roemenië: Verkeersbord uit Roemenië: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Roemenië: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Roemenië: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Roemenië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Roemenië: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/roemenie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/roemenie/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/motorfiets'>Motors</a>, <a href='/nl/roemenie/overzicht/auto'>auto's</a> en <a href='/nl/roemenie/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> verboden.

Motors, auto's en paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/roemenie/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Minder <a href='/nl/roemenie/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Gebruik van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van het <a href='/nl/roemenie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/roemenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/roemenie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Roemenië: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met <a href='/nl/roemenie/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met <a href='/nl/roemenie/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met <a href='/nl/roemenie/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen met een <a href='/nl/roemenie/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Roemenië:


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden op <b>even</b> datums.

Parkeren verboden op even datums.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/fietser'>fietsers</a> en <a href='/nl/roemenie/overzicht/bromfiets'>brommers</a>.

Parkeren verboden voor fietsers en brommers.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Roemenië: Begin van een <a href='/nl/roemenie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/roemenie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Roemenië: Einde van de <a href='/nl/roemenie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/roemenie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Roemenië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.