loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Roemenië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Roemenië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/roemenie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/roemenie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/roemenie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Roemenië: <a href='/nl/roemenie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/roemenie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/roemenie/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/roemenie/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor <a href='/nl/roemenie/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/roemenie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/roemenie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/roemenie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/roemenie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/roemenie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Roemenië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.