loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Tsjechië: VerkeersdrempelVerkeersbord uit Tsjechië: Oversteekplaats voor fietsersVerkeersbord uit Tsjechië: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een zone voor fietsersVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de zone voor fietsersVerkeersbord uit Tsjechië: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Tsjechië: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Tsjechië: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Tsjechië: Plaats waar dat u een noodstop kan makenVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een autowegVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de autowegVerkeersbord uit Tsjechië: BusstrookVerkeersbord uit Tsjechië: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Tsjechië: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Tsjechië: Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Tsjechië: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Tsjechië: Verkeersbord uit Tsjechië: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Tsjechië: Parkeren enkel toegestaan als u betaaltVerkeersbord uit Tsjechië: Parkeren enkel toegestaan voor een beperkte tijdVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Tsjechië: Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Tsjechië: TrajectcontroleVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de trajectcontroleVerkeersbord uit Tsjechië: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Tsjechië: AdviessnelheidVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een tunnelVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de tunnel

Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/oversteekplaats'>Oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/zone'>zone</a> voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Begin van een zone voor fietsers.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/zone'>zone</a> voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Einde van de zone voor fietsers.


Verkeersbord uit Tsjechië: Een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Tsjechië: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/noodstopstrook'>Noodstopstrook</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/busstrook'>Busstrook</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <b>gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Tsjechië: Overzicht van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Tsjechië: Overzicht van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/tsjechie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Tsjechië: Weg met <a href='/nl/tsjechie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: Weg met <a href='/nl/tsjechie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan als u <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeerautomaat'>betaalt</a>.

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeerschijf'>beperkte tijd</a>.

Parkeren enkel toegestaan voor een beperkte tijd.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Tsjechië: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van het <a href='/nl/tsjechie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/trajectcontrole'>Trajectcontrole</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/trajectcontrole'>trajectcontrole</a>.

Einde van de trajectcontrole.


Verkeersbord uit Tsjechië: Nationale <a href='/nl/tsjechie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/adviessnelheid'>Adviessnelheid</a>.

Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Einde van de tunnel.