loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersdrempel.Oversteekplaats voor fietsers.Oversteekplaats voor voetgangers.Begin van een zone voor fietsers.Einde van de zone voor fietsers.Een doodlopende weg.Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.Informatie over de richtingen van de rotonde.Noodstopstrook.Begin van een autoweg.Einde van de autoweg.Busstrook.Gewijzigde richtingen van de rijstroken.Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Einde van een rijstrook.Einde van een rijstrook.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Begin van een nieuwe rijstrook.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Weg met eenrichtingsverkeer.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.Parkeren enkel toegestaan voor een beperkte tijd.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Te volgen route om links af te slaan.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Trajectcontrole.Einde van de trajectcontrole.Nationale maximumsnelheden.Adviessnelheid.Begin van een tunnel.Einde van de tunnel.
Einde van de zone voor fietsers.

Einde van de zone voor fietsers.


Einde van de zone voor fietsers.

Einde van de zone voor fietsers.


Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Gewijzigde richtingen van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Gewijzigde richtingen van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Begin van een nieuwe rijstrook.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Begin van een nieuwe rijstrook.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.


Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Te volgen route om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Te volgen route om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Einde van de trajectcontrole.

Einde van de trajectcontrole.


Einde van de trajectcontrole.

Einde van de trajectcontrole.


Einde van de tunnel.

Einde van de tunnel.