loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Tsjechië: Verboden toegangVerkeersbord uit Tsjechië: Bussen verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Auto's verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Fietsers, motors en vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Tsjechië: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Motors verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Tractors verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van het verbod om de claxon te gebruikenVerkeersbord uit Tsjechië: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Tsjechië: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Tsjechië: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een lage-emissiezoneVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de lage emissiezoneVerkeersbord uit Tsjechië: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Tsjechië: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Tsjechië: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Tsjechië: Einde van de zone waar parkeren verboden is
Verkeersbord uit Tsjechië: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/fietser'>Fietsers</a>, <a href='/nl/tsjechie/overzicht/motorfiets'>motors</a> en <a href='/nl/tsjechie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a> verboden.

Fietsers, motors en vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/tsjechie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/tsjechie/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Minder <a href='/nl/tsjechie/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Gebruik van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van het verbod om de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/claxon'>claxon</a> te gebruiken.

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van het <a href='/nl/tsjechie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van het <a href='/nl/tsjechie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/tsjechie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Tsjechië: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen met <a href='/nl/tsjechie/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen met <a href='/nl/tsjechie/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen met een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/lage-emissiezone'>lage-emissiezone</a>.

Begin van een lage-emissiezone.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/lage-emissiezone'>lage emissiezone</a>.

Einde van de lage emissiezone.


Verkeersbord uit Tsjechië: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Tsjechië: Begin van een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Tsjechië: Einde van de <a href='/nl/tsjechie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/tsjechie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.