loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Tsjechië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Tsjechië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Tsjechië: Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor sneeuw of ijzelVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/tsjechie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/tsjechie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Tsjechië: <a href='/nl/tsjechie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/tsjechie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/tsjechie/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor slecht zicht door <a href='/nl/tsjechie/overzicht/regen'>regen</a>, <a href='/nl/tsjechie/overzicht/mist'>mist</a> of <a href='/nl/tsjechie/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a>.

Waarschuwing voor slecht zicht door regen, mist of sneeuw.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a> of <a href='/nl/tsjechie/overzicht/ijzel'>ijzel</a>.

Waarschuwing voor sneeuw of ijzel.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/tsjechie/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor <a href='/nl/tsjechie/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/tsjechie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/tsjechie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/tsjechie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/tsjechie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/tsjechie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Tsjechië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.