loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht pad voor motorsVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte rijstrook voor tramsVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte rijstrook voor vrachtwagensVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht lichten aanVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht lichten uitVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een minimumsnelheid
Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte richting van de <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte rijstrook voor bussen en trams.

Verplichte rijstrook voor bussen en trams.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte rijstrook voor auto's.

Verplichte rijstrook voor auto's.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <b>pad voor</b> <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/motorfiets'>motors</a>.

Verplicht pad voor motors.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte rijstrook voor <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/tram'>trams</a>.

Verplichte rijstrook voor trams.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte rijstrook voor <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Verplichte rijstrook voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/lichten'>lichten</a> <b>aan</b>.

Verplicht lichten aan.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplicht <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/lichten'>lichten</a> <b>uit</b>.

Verplicht lichten uit.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.