loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een autowegVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Einde van de autowegVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Einde van de <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Einde van de <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Weg met <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Einde van het <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.