loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staanVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Zuid-Afrika: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verderop moet u <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een kruispunt, <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Waarschuwing voor een kruispunt, geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>Y-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd Y-kruispunt.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Verplichte richting van de <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: Begin van een <a href='/nl/zuid-afrika/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Zuid-Afrika: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.