loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Australië: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Australië: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Australië: BusstrookVerkeersbord uit Australië: Begin van een fietsstraatVerkeersbord uit Australië: Rijstrook voor vrachtwagensVerkeersbord uit Australië: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Australië: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Australië: Weg met eenrichtingsverkeer
Verkeersbord uit Australië: Een <a href='/nl/australie/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit Australië: Informatie over de volgende <a href='/nl/australie/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/busstrook'>Busstrook</a>.

Verkeersbord uit Australië: Begin van een <a href='/nl/australie/overzicht/fietsstraat'>fietsstraat</a>.

Begin van een fietsstraat.


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/rijstrook'>Rijstrook</a> voor <a href='/nl/australie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Verkeersbord uit Australië: Begin van een <a href='/nl/australie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Australië: Einde van de <a href='/nl/australie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Australië: Weg met <a href='/nl/australie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.