loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor kangoeroes op de wegVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Australië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Australië: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Australië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Australië: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Australië: Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Australië: Verkeersbord uit Australië: Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Australië: Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Australië: Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor tractorsVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/australie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/wildaanrijding'>kangoeroes</a> op de weg.

Waarschuwing voor kangoeroes op de weg.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/australie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Australië: Verderop moet u <a href='/nl/australie/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/australie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Australië: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/australie/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor twee wegen die <b>samenvoegen</b>.

Waarschuwing voor twee wegen die samenvoegen.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een zijweg die wordt <b>samengevoegd</b> met de hoofdweg.

Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor <a href='/nl/australie/overzicht/tractor'>tractors</a>.

Waarschuwing voor tractors.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/australie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/australie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/australie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/australie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Australië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.