loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Australië: Bussen verbodenVerkeersbord uit Australië: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Australië: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Australië: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Australië: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Australië: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Australië: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Australië: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Australië: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Australië: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Australië: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Australië: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Australië: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Australië: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Australië: Einde van de zone waar parkeren verboden is
Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Australië: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/australie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Australië: Begin van een <a href='/nl/australie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Australië: Einde van de <a href='/nl/australie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Australië: Begin van een <a href='/nl/australie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/australie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Australië: Einde van de <a href='/nl/australie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/australie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Australië: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Australië: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Australië: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Australië: <a href='/nl/australie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Australië: Begin van een <a href='/nl/australie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/australie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Australië: Einde van de <a href='/nl/australie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/australie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.