loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit China: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit China: Links of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit China: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit China: Links passeren verplichtVerkeersbord uit China: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit China: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit China: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit China: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit China: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit China: Gebruik van de claxon verplicht Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit China: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit China: Begin van een minimumsnelheid
Verkeersbord uit China: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit China: <b>Links of rechts afslaan</b> verplicht.

Links of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit China: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit China: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit China: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit China: Verplichte richting van de <a href='/nl/china/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit China: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit China: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit China: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit China: Gebruik van de <a href='/nl/china/overzicht/claxon'>claxon</a> verplicht.

Gebruik van de claxon verplicht.


Verkeersbord uit China: Verplichte rijstrook voor auto's.

Verplichte rijstrook voor auto's.


Verkeersbord uit China: Verplicht <a href='/nl/china/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit China: Verplicht <a href='/nl/china/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit China: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.