loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor panda's op de wegVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit China: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor sneeuw of ijzelVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit China: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/wildaanrijding'>panda's</a> op de weg.

Waarschuwing voor panda's op de weg.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/china/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/china/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/china/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> langs links of rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer langs links of rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> langs links.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer langs links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer langs rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een zijweg die wordt <b>samengevoegd</b> met de hoofdweg.

Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/sneeuw'>sneeuw</a> of <a href='/nl/china/overzicht/ijzel'>ijzel</a>.

Waarschuwing voor sneeuw of ijzel.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor <a href='/nl/china/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/china/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/china/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/china/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.