loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit China: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit China: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit China: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit China: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van links.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van links.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een weg van rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/china/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a> met een schuine weg van rechts.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt met een schuine weg van rechts.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een <a href='/nl/china/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.

Waarschuwing voor een kruispunt waarvan de wegen niet recht tegenover elkaar staan.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/china/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit China: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <b>T-kruispunt</b>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd T-kruispunt.


Verkeersbord uit China: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit China: Verplichte richting van de <a href='/nl/china/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit China: Begin van een <a href='/nl/china/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit China: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.