loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit China: Verboden toegangVerkeersbord uit China: Bussen verbodenVerkeersbord uit China: Auto's verbodenVerkeersbord uit China: Fietsers verbodenVerkeersbord uit China: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit China: Handkarren verbodenVerkeersbord uit China: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit China: Motors verbodenVerkeersbord uit China: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit China: Riksja's verbodenVerkeersbord uit China: Tractors verbodenVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit China: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit China: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit China: Inhalen verbodenVerkeersbord uit China: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit China: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit China: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit China: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit China: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit China: Links of rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit China: Rechtdoor rijden of links afslaan verbodenVerkeersbord uit China: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit China:  Rechtdoor rijden of rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit China: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit China: Rechtdoor rijden verbodenVerkeersbord uit China: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit China: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit China: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit China: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit China: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit China: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit China: Parkeren verbodenVerkeersbord uit China: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Verkeersbord uit China: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit China: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit China: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit China: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit China: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/china/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/riksja'>Riksja's</a> verboden.

Riksja's verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/tractor'>Tractors</a> en <a href='/nl/china/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a> verboden.

Tractors en vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/china/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit China: Gebruik van de <a href='/nl/china/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit China: Begin van een <a href='/nl/china/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit China: Einde van de <a href='/nl/china/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit China: Begin van een <a href='/nl/china/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/china/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit China: Einde van de <a href='/nl/china/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/china/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit China: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit China: Links of rechts afslaan verboden.

Links of rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit China: Rechtdoor rijden of links afslaan verboden.

Rechtdoor rijden of links afslaan verboden.


Verkeersbord uit China: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit China: <b>Rechtdoor</b> rijden of <b>rechts</b> afslaan verboden.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit China: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit China: <b>Rechtdoor</b> rijden verboden.

Rechtdoor rijden verboden.


Verkeersbord uit China: Voertuigen met <a href='/nl/china/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit China: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit China: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit China: Voertuigen met een <a href='/nl/china/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit China: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit China: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit China: <a href='/nl/china/overzicht/zone'>Zone</a> waar <a href='/nl/china/overzicht/parkeren'>parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden is.

Zone waar parkeren en stoppen verboden is.


Verkeersbord uit China: Einde van de <a href='/nl/china/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/china/overzicht/parkeren'>parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren en stoppen verboden is.


Verkeersbord uit China: Begin van een <a href='/nl/china/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/china/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit China: Einde van de <a href='/nl/china/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/china/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit China: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.