loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Denemarken: Verboden toegangVerkeersbord uit Denemarken: Bussen verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Denemarken: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Brommers verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Motors verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Tractors verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Denemarken: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Denemarken: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Denemarken: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Verkeersbord uit Denemarken: Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Denemarken: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Denemarken: Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Denemarken: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Denemarken: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/denemarken/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/denemarken/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van het <a href='/nl/denemarken/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van het <a href='/nl/denemarken/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/denemarken/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/denemarken/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Denemarken: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen met <a href='/nl/denemarken/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen met een <a href='/nl/denemarken/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Denemarken:


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/denemarken/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/zone'>Zone</a> waar <a href='/nl/denemarken/overzicht/parkeren'>parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden is.

Zone waar parkeren en stoppen verboden is.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/denemarken/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Denemarken: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.