loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Denemarken: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Denemarken: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Denemarken: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Denemarken: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Denemarken: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Denemarken: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Denemarken: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Denemarken: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Denemarken: Verplichte richting van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Denemarken: Begin van een <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Denemarken: Einde van de <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Denemarken: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.