loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Denemarken: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Denemarken: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/denemarken/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/denemarken/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Denemarken: <a href='/nl/denemarken/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/denemarken/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/denemarken/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/denemarken/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor <a href='/nl/denemarken/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/denemarken/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/denemarken/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/denemarken/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/denemarken/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een <a href='/nl/denemarken/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Denemarken: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.