loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Duitsland: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Duitsland: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Duitsland: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Duitsland: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Duitsland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Duitsland: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit Duitsland: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Duitsland: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Duitsland: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht pad voor ruitersVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Duitsland: Verplicht sneeuwkettingen plaatsenVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een minimumsnelheidVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de minimumsnelheid
Verkeersbord uit Duitsland: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplichte richting van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplichte <a href='/nl/duitsland/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht <a href='/nl/duitsland/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Verplicht pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplicht <a href='/nl/duitsland/overzicht/sneeuwkettingen'>sneeuwkettingen</a> plaatsen.

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <b>minimumsnelheid</b>.

Einde van de minimumsnelheid.