loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Duitsland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Duitsland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Duitsland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Duitsland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Duitsland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Duitsland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Duitsland: Verkeersbord uit Duitsland: Verkeersbord uit Duitsland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Duitsland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/duitsland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Duitsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/duitsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/duitsland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Duitsland: Verplichte richting van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.