loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Duitsland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Duitsland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Duitsland: Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Duitsland: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een expreswegVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de expreswegVerkeersbord uit Duitsland: Tijdelijke wijziging van de richting van de rijstrokenVerkeersbord uit Duitsland: Rijstrook voor fietsersVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de rijstrook voor fietsersVerkeersbord uit Duitsland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Duitsland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een zone voor voetgangersVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de zone voor voetgangersVerkeersbord uit Duitsland: Te volgen route om links af te slaanVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de woonwijkVerkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Duitsland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Duitsland: Nationale snelheidslimietenVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een tunnel

Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers

Verkeersbord uit Duitsland: Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers

Verkeersbord uit Duitsland: Informatie over de bestemming van de oprit

Informatie over de bestemming van de oprit


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Tijdelijke wijziging van de richting van de rijstroken

Verkeersbord uit Duitsland: Tijdelijke wijziging van de richting van de rijstroken

Verkeersbord uit Duitsland: Rijstrook voor fietsers

Rijstrook voor fietsers


Einde van de rijstrook voor fietsers

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de rijstrook voor fietsers

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Duitsland: Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een parkeerzone

Begin van een parkeerzone


Einde van de parkeerzone

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de parkeerzone

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Te volgen route om links af te slaan

Te volgen route om links af te slaan


Begin van een voorrangsweg

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een voorrangsweg

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Begin van een woonerf

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een woonerf

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Curve van de hoofdweg

Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdweg

Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Curve van de hoofdweg

Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdweg

Verkeersbord uit Duitsland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Nationale snelheidslimieten

Verkeersbord uit Duitsland: Nationale snelheidslimieten

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een tunnel

Begin van een tunnel

Community

Help ons met het promoten van de verkeersregels op het internet, samen kunnen we de openbare weg voor iedereen veiliger maken. Plaats een reactie of deel op sociale media!