loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Duitsland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Duitsland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Duitsland: Verkeersbord uit Duitsland: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een autowegVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de autowegVerkeersbord uit Duitsland: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een fietsstraatVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de fietsstraatVerkeersbord uit Duitsland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Duitsland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Duitsland: Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Duitsland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Duitsland: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Duitsland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Duitsland: Verkeersbord uit Duitsland: Verkeersbord uit Duitsland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Duitsland: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Duitsland: Begin van een tunnel

Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/doodlopende-weg'>Doodlopende weg</a> met een <b>doorgang</b> voor <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Duitsland: Informatie over de bestemming van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/oprit'>oprit</a>.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietsstraat'>fietsstraat</a>.

Begin van een fietsstraat.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/fietsstraat'>fietsstraat</a>.

Einde van de fietsstraat.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Duitsland: <a href='/nl/duitsland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Duitsland: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de <a href='/nl/duitsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Duitsland: Einde van het <a href='/nl/duitsland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Duitsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Duitsland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Duitsland: Nationale <a href='/nl/duitsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.


Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een <a href='/nl/duitsland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.