loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Oversteekplaats voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de expresweg

Einde van de expresweg


Einde van een rijstrook

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van een rijstrook

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een autosnelweg

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Duitsland: Parkeren is toegestaan

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een parkeerzone

Begin van een parkeerzone


Einde van de parkeerzone

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de parkeerzone

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de zone voor voetgangers

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Duitsland: Einde van de woonwijk

Verkeersbord uit Duitsland: Begin van een tunnel

Begin van een tunnel