loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Griekenland: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Links of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Griekenland: Rechtdoor rijden of links afslaan verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Griekenland: Verplicht naar rechtsVerkeersbord uit Griekenland: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Griekenland: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Griekenland: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Griekenland: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Griekenland: Verplicht pad voor ruitersVerkeersbord uit Griekenland: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Griekenland: Verplichte rijstrook voor tramsVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de rijstrook voor tramsVerkeersbord uit Griekenland: Verplicht sneeuwkettingen plaatsenVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een minimumsnelheidVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de minimumsnelheid
Verkeersbord uit Griekenland: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Links of rechts afslaan</b> verplicht.

Links of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplichte richting van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Rechtdoor rijden of links afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Rechtdoor rijden of rechts afslaan</b> verplicht.

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplicht naar <b>rechts</b>.

Verplicht naar rechts.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplichte <a href='/nl/griekenland/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Einde van de rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplicht <a href='/nl/griekenland/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/griekenland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplicht <a href='/nl/griekenland/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Verplicht pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplicht <a href='/nl/griekenland/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Griekenland: Verplichte rijstrook voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/tram'>trams</a>.

Verplichte rijstrook voor trams.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de rijstrook voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/tram'>trams</a>.

Einde van de rijstrook voor trams.


Verkeersbord uit Griekenland: Verplicht <a href='/nl/griekenland/overzicht/sneeuwkettingen'>sneeuwkettingen</a> plaatsen.

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <b>minimumsnelheid</b>.

Begin van een minimumsnelheid.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <b>minimumsnelheid</b>.

Einde van de minimumsnelheid.