loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Griekenland: Verboden toegangVerkeersbord uit Griekenland: Auto's verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Griekenland: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Motors verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Verkeersbord uit Griekenland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Tractors verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Griekenland: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Griekenland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Griekenland: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Griekenland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Griekenland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Griekenland: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/griekenland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/griekenland/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/motorfiets'>Motors</a>, <a href='/nl/griekenland/overzicht/auto'>auto's</a> en <a href='/nl/griekenland/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> verboden.

Motors, auto's en paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/griekenland/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Minder <a href='/nl/griekenland/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Gebruik van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van het <a href='/nl/griekenland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van het <a href='/nl/griekenland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/griekenland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/griekenland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Griekenland: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met <a href='/nl/griekenland/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met <a href='/nl/griekenland/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met <a href='/nl/griekenland/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen met een <a href='/nl/griekenland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/griekenland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/griekenland/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.