loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Griekenland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Griekenland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Griekenland: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Griekenland: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een autowegVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de autowegVerkeersbord uit Griekenland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Griekenland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Griekenland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Griekenland: Minimumsnelheid van de rijstrokenVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Griekenland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Griekenland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Griekenland: Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Griekenland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Griekenland: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Griekenland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Griekenland: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Griekenland: AdviessnelheidVerkeersbord uit Griekenland: Begin van een tunnel
Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Griekenland: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/griekenland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Griekenland: Informatie over de bestemming van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/oprit'>oprit</a>.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Griekenland: Overzicht van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Griekenland: Overzicht van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Minimumsnelheid</b> van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a>.

Minimumsnelheid van de rijstroken.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/griekenland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Griekenland: Weg met <a href='/nl/griekenland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Griekenland: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van de <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Griekenland: Einde van het <a href='/nl/griekenland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Griekenland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Griekenland: Nationale <a href='/nl/griekenland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/adviessnelheid'>Adviessnelheid</a>.

Verkeersbord uit Griekenland: Begin van een <a href='/nl/griekenland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Begin van een tunnel.