loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Griekenland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Griekenland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/griekenland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/griekenland/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/griekenland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Griekenland: <a href='/nl/griekenland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/griekenland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/griekenland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor <a href='/nl/griekenland/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/griekenland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/griekenland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/griekenland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/griekenland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/griekenland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Griekenland: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.