loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Hongarije: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Hongarije: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Hongarije: Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een autowegVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de autowegVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Hongarije: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Hongarije: Verkeersbord uit Hongarije: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Hongarije: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Hongarije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Hongarije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Hongarije: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Hongarije: AdviessnelheidVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de adviessnelheid
Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Hongarije: Een <a href='/nl/hongarije/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a> met een <b>doorgang</b> voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/hongarije/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Weg met <a href='/nl/hongarije/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Hongarije: Weg met <a href='/nl/hongarije/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van het <a href='/nl/hongarije/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Hongarije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Hongarije: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/adviessnelheid'>adviessnelheid</a>.