loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Hongarije: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Hongarije: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/hongarije/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/hongarije/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/hongarije/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/hongarije/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/hongarije/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/hongarije/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/hongarije/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/hongarije/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.