loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Hongarije: Verboden toegangVerkeersbord uit Hongarije: Bussen verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Auto's verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Verkeersbord uit Hongarije: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Hongarije: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Brommers verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Motors verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Tractors verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Hongarije: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Hongarije: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Hongarije: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Aanhangwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Hongarije: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Hongarije: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Hongarije: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/fietser'>Fietsers</a>, <a href='/nl/hongarije/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> en <a href='/nl/hongarije/overzicht/tractor'>tractors</a> verboden.

Verkeersbord uit Hongarije: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/hongarije/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/hongarije/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/hongarije/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Minder <a href='/nl/hongarije/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van het <a href='/nl/hongarije/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van het <a href='/nl/hongarije/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/hongarije/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/hongarije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/hongarije/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Hongarije: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met <a href='/nl/hongarije/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met <a href='/nl/hongarije/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met <a href='/nl/hongarije/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen met een <a href='/nl/hongarije/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Aanhangwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/hongarije/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/hongarije/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Hongarije: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.