loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Hongarije: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Hongarije: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Hongarije: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Hongarije: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Hongarije: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Hongarije: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Hongarije: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Hongarije: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/hongarije/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Hongarije: Waarschuwing voor een <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Hongarije: <a href='/nl/hongarije/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Hongarije: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Hongarije: Verplichte richting van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Hongarije: Begin van een <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Einde van de <a href='/nl/hongarije/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Hongarije: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Hongarije: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.