loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Ijsland: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Ijsland: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Ijsland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Ijsland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Ijsland: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Ijsland: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Ijsland: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Ijsland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Ijsland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Ijsland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Ijsland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Ijsland: Verkeersbord uit Ijsland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Ijsland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Ijsland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Ijsland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Ijsland: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Ijsland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Ijsland: Verkeersbord uit Ijsland: Verkeersbord uit Ijsland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Ijsland: TrajectcontroleVerkeersbord uit Ijsland: Nationale maximumsnelheden
Verkeersbord uit Ijsland: Begin van een <a href='/nl/ijsland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Ijsland: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/ijsland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Ijsland: Informatie over de volgende <a href='/nl/ijsland/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Ijsland: Informatie over de bestemming van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/oprit'>oprit</a>.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Verkeersbord uit Ijsland: Overzicht van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Ijsland: Overzicht van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van een <a href='/nl/ijsland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Ijsland: Begin van een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Begin van een <a href='/nl/ijsland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van het <a href='/nl/ijsland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Ijsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Ijsland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/trajectcontrole'>Trajectcontrole</a>.

Verkeersbord uit Ijsland: Nationale <a href='/nl/ijsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheden</a>.

Nationale maximumsnelheden.