loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Begin van een bebouwde kom.Einde van de bebouwde kom.Oversteekplaats voor voetgangers.Een doodlopende weg.Informatie over de richtingen van het kruispunt.Informatie over de volgende afrit.Informatie over de bestemming van de oprit.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Einde van een rijstrook.Weg met eenrichtingsverkeer.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Begin van een voorrangsweg.Einde van de voorrangsweg.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Curve van de hoofdweg.Curve van de hoofdweg.Curve van de hoofdweg.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Trajectcontrole.Nationale maximumsnelheden.
Begin van een bebouwde kom.

Begin van een bebouwde kom.


Einde van de bebouwde kom.

Einde van de bebouwde kom.


Informatie over de richtingen van het kruispunt.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Informatie over de volgende afrit.

Informatie over de volgende afrit.


Informatie over de bestemming van de oprit.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Begin van een voorrangsweg.

Begin van een voorrangsweg.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Begin van een woonerf.

Begin van een woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Trajectcontrole.

Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.