loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Ijsland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Ijsland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Ijsland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Ijsland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Ijsland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Ijsland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Ijsland: Verkeersbord uit Ijsland: Verkeersbord uit Ijsland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/ijsland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Ijsland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Ijsland: Verplichte richting van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Ijsland: Begin van een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Ijsland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Ijsland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.