loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Ijsland: Verboden toegangVerkeersbord uit Ijsland: Bussen verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Auto's verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Ijsland: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Brommers verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Motors verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Tractors verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Sneeuwscooters verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Ijsland: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Ijsland: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Ijsland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Ijsland: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Ijsland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Ijsland: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Ijsland: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Ijsland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Ijsland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Ijsland: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/ijsland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/ijsland/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/sneeuwscooter'>Sneeuwscooters</a> verboden.

Sneeuwscooters verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Minder <a href='/nl/ijsland/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van het <a href='/nl/ijsland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van het <a href='/nl/ijsland/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Ijsland: Begin van een <a href='/nl/ijsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Ijsland: Begin van een <a href='/nl/ijsland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/ijsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Ijsland: Einde van de <a href='/nl/ijsland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/ijsland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Ijsland: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen met <a href='/nl/ijsland/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen met <a href='/nl/ijsland/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen met een <a href='/nl/ijsland/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/ijsland/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Ijsland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.