loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor rendieren op de wegVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor schapen op de wegVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Ijsland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een tunnel
Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/ijsland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/wildaanrijding'>rendieren</a> op de weg.

Waarschuwing voor rendieren op de weg.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/wildaanrijding'>schapen</a> op de weg.

Waarschuwing voor schapen op de weg.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/ijsland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: <a href='/nl/ijsland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/ijsland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/ijsland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor <a href='/nl/ijsland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/ijsland/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Ijsland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/ijsland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.