loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Oversteekplaats voor voetgangers.Een doodlopende weg.Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.Informatie over de volgende afrit.Informatie over de richtingen van de rotonde.Begin van een autoweg.Einde van de autoweg.Gewijzigde richtingen van de rijstroken.Einde van een rijstrook.Twee rijstroken die worden samengevoegd.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Begin van een nieuwe rijstrook.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Begin van een parkeerzone.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Begin van een voorrangsweg.Einde van de voorrangsweg.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Curve van de hoofdweg.Curve van de hoofdweg.Curve van de hoofdweg.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.
Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.

Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.

Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Informatie over de richtingen van de rotonde.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Informatie over de richtingen van de rotonde.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Begin van een autosnelweg.

Begin van een autosnelweg.


Begin van een autosnelweg.

Begin van een autosnelweg.


Begin van een parkeerzone.

Begin van een parkeerzone.


Begin van een parkeerzone.

Begin van een parkeerzone.


Einde van de voetgangerszone.

Einde van de voetgangerszone.


Einde van de voetgangerszone.

Einde van de voetgangerszone.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Curve van de hoofdweg.

Curve van de hoofdweg.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.