loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Noorwegen: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Noorwegen: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Noorwegen: Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Noorwegen: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Noorwegen: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een autowegVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de autowegVerkeersbord uit Noorwegen: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Noorwegen: Verkeersbord uit Noorwegen: Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Noorwegen: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Noorwegen: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Noorwegen: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Noorwegen: Verkeersbord uit Noorwegen: Verkeersbord uit Noorwegen: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Verkeersbord uit Noorwegen: Een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a> met een <b>doorgang</b> voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/noorwegen/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Een doodlopende weg met een doorgang voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Noorwegen: Informatie over de volgende <a href='/nl/noorwegen/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Noorwegen: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Noorwegen: Twee <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> die worden <b>samengevoegd</b>.

Twee rijstroken die worden samengevoegd.


Verkeersbord uit Noorwegen: Overzicht van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Weg met <a href='/nl/noorwegen/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van het <a href='/nl/noorwegen/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Noorwegen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.