loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Noorwegen: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Noorwegen: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Noorwegen: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Noorwegen: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Noorwegen: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Noorwegen: Verkeersbord uit Noorwegen: Verkeersbord uit Noorwegen: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/noorwegen/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Noorwegen: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Noorwegen: Verplichte richting van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Noorwegen: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.