loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Noorwegen: Verboden toegangVerkeersbord uit Noorwegen: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Noorwegen: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Motors verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Voetgangers en fietsers verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Tractors verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Noorwegen: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Noorwegen: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Noorwegen: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Noorwegen: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Noorwegen: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Noorwegen: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Noorwegen: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/noorwegen/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/noorwegen/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> en <a href='/nl/noorwegen/overzicht/fietser'>fietsers</a> verboden.

Voetgangers en fietsers verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van het <a href='/nl/noorwegen/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van het <a href='/nl/noorwegen/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/noorwegen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/noorwegen/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Noorwegen: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen met <a href='/nl/noorwegen/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen met een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/vrachtwagens'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/noorwegen/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Noorwegen: Begin van een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/noorwegen/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Noorwegen: Einde van de <a href='/nl/noorwegen/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/noorwegen/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Noorwegen: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.