loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor ongevallenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor elanden op de wegVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor rendieren op de wegVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor schapen op de wegVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Noorwegen: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Noorwegen: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor skiërsVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/ongeval'>ongevallen</a>.

Waarschuwing voor ongevallen.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/noorwegen/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/wildaanrijding'>elanden</a> op de weg.

Waarschuwing voor elanden op de weg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/wildaanrijding'>rendieren</a> op de weg.

Waarschuwing voor rendieren op de weg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/wildaanrijding'>schapen</a> op de weg.

Waarschuwing voor schapen op de weg.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/noorwegen/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/noorwegen/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Noorwegen: <a href='/nl/noorwegen/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/noorwegen/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/skien'>skiërs</a>.

Waarschuwing voor skiërs.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/noorwegen/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor <a href='/nl/noorwegen/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/noorwegen/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/noorwegen/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/noorwegen/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/noorwegen/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een <a href='/nl/noorwegen/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Noorwegen: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.