loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Rusland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van linksVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechtsVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechtsVerkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Rusland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggersVerkeersbord uit Rusland: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Rusland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Rusland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Rusland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Rusland: Verkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/rusland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van links.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>schuine zijweg</b> van rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met een schuine zijweg van rechts.


Verkeersbord uit Rusland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Rusland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.


Verkeersbord uit Rusland: Verplichte richting van de <a href='/nl/rusland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Rusland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.