loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Rusland: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Rusland: VerkeersdrempelVerkeersbord uit Rusland: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Rusland: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Rusland: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Rusland: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Rusland: Begin van een autowegVerkeersbord uit Rusland: Einde van de autowegVerkeersbord uit Rusland: Gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Rusland: Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstrokenVerkeersbord uit Rusland: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Rusland: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Rusland: Maximumsnelheid van een rijstrookVerkeersbord uit Rusland: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Rusland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Rusland: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Rusland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Rusland: Einde van de weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Rusland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Rusland: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Rusland: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Rusland: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Rusland: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Rusland: Verkeersbord uit Rusland: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Rusland: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Rusland: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Rusland: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Rusland: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Rusland: Verkeersbord uit Rusland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Rusland: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Rusland: AdviessnelheidVerkeersbord uit Rusland: Weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Rusland: Een <a href='/nl/rusland/overzicht/doodlopende-weg'>doodlopende weg</a>.

Verkeersbord uit Rusland: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/rusland/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Rusland: Informatie over de volgende <a href='/nl/rusland/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Rusland: <b>Gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <b>gewijzigde richtingen</b> van de rijstroken.

Einde van de gewijzigde richtingen van de rijstroken.


Verkeersbord uit Rusland: Overzicht van de <a href='/nl/rusland/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van een <a href='/nl/rusland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/maximumsnelheid'>Maximumsnelheid</a> van een <a href='/nl/rusland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/rusland/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Rusland: Weg met <a href='/nl/rusland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Rusland: Einde van de weg met <a href='/nl/rusland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Einde van de weg met eenrichtingsverkeer.


Verkeersbord uit Rusland: <a href='/nl/rusland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Rusland: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van de <a href='/nl/rusland/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Rusland: Begin van een <a href='/nl/rusland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Rusland: Einde van het <a href='/nl/rusland/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Rusland: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Rusland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Verkeersbord uit Rusland: Weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Weg met tweerichtingsverkeer.